Synastry Mars Trine Gealach

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Fadó, fuair daoine amach tionchar réaltaí agus pláinéid ar an saol ar talamh chomh maith le saol daoine aonair. Chruinnigh siad a gcuid eolais faoi thionchar na Gréine agus na Gealaí agus pláinéid infheicthe eile, i ndisciplín a d’ainmnigh siad astrology.Ba bhealach ardmholta é Astrology chun an todhchaí a thuar ó shin i leith.

Téann na taifid scríofa is sine ar astrology siar go dtí na Babylonians ársa. Cé gur cruthaíodh a luach agus a chruinneas an oiread sin uaireanta, tá drogall fós ann an astrology a chur chun cinn go stádas eolaíoch. Go dtí go dtarlaíonn sé sin, fanann an astrology mar fhis-eolaíocht.

Is féidir Astrology a úsáid chun tréithe pearsanta agus na himeachtaí a d’fhéadfadh tarlú sa todhchaí a chinneadh. Is féidir é a úsáid freisin chun acmhainneacht caidrimh agus comhoiriúnacht idir daoine a chinneadh.

Tosaíonn gach rud le nóiméad áirithe in am, cibé acu is breith duine é, nó imeacht áirithe, srl. Déantar cairt réamhbhreithe don nóiméad cruinn sin, a reonn suíomhanna na bpláinéid sa nóiméad sin.

Ansin déanann an teicníc bhunúsach astrology anailís ar na pláinéid seo i gcomharthaí an Stoidiaca, a socrúcháin i dtithe na gcairte réamhbhreithe chomh maith leis na gnéithe go léir eatarthu.

Tá suíomhanna na pláinéid i dtithe na gcairt réamhbhreithe an-tábhachtach toisc go dtaispeánann siad an áit a bhfuil an aird dírithe chomh maith leis an ngníomh is mó. Nochtann na gnéithe tréithe an duine, a spéiseanna, imeachtaí féideartha, agus a chonair fhoriomlán sa saol.

Is féidir roinnt teicnící astrology a úsáid chun toradh imeachtaí áirithe, srl. A chinneadh.

Léiríonn na gnéithe a fhoirmíonn na pláinéid uillinneacha áirithe idir na pláinéid a bhfuil brí ar leith leo. Tá cineálacha éagsúla gnéithe ann, ach tá siad roinnte go príomha i ngnéithe móra agus beaga.

Mar a deir an t-ainm, tá níos mó suntais ag na príomhghnéithe agus úsáidtear iad i ngach anailís, cé go n-úsáideann roinnt réalteolaithe na mionghnéithe agus de ghnáth ní bhíonn siad cruinn.

Bíonn an chumhacht is mó ag na gnéithe nuair atá siad cruinn. Is iad na príomhghnéithe nó na príomhghnéithe ná seascáin, comhcheangal, trín, cearnóg agus freasúra.

Is féidir le gnéithe a bheith fabhrach agus dúshlánach. Tugann gnéithe fabhracha deiseanna ádh i saol an duine agus cuireann siad ar chumas an duine a mhianta agus a chuspóirí a chomhlíonadh.

Ligeann siad don phláinéid a gcuid fuinnimh agus a nádúr is fearr a chur in iúl go saor. Is gnéithe iad a chuireann rath chun cinn gan mórán iarrachta.

Má tá na gnéithe dúshlánach, de ghnáth is comhartha é seo de chonstaicí agus de dhúshláin nach mór aghaidh a thabhairt orthu chun rud a bhaint amach. Cruthaíonn siad bloic agus uaireanta cuireann siad cosc ​​ar rath gníomhartha.

Teastaíonn go leor obair chrua agus iarrachtaí ó na gnéithe seo chomh maith le foighne chun aidhmeanna agus mianta a chomhlíonadh.

Is gnéithe fabhracha iad trialacha agus cruthaítear iad nuair a bhíonn achar 120 céim idir dhá phláinéid. Measann go leor réalteolaithe gurb é an trine an ghné is ádh.

Cruthaíonn sé deiseanna chun aidhmeanna a bhaint amach agus éascaíonn sé éachtaí, nach gá go leor iarrachta le cabhair ón ngné seo.

Synastry

Luaigh muid gur féidir le astrology anailís a dhéanamh ar acmhainneacht caidrimh agus a chinneadh an bhfuil cumhacht mharthanach ag caidreamh éigin.

Úsáideann Astrology modhanna comhchosúla chun caidrimh a anailísiú. Tugtar synastry ar an teicníc san astrology a dhéileálann le hanailís a dhéanamh ar chaidrimh.

Déanann Synastry anailís ar na cairteacha breithe aonair ar dtús chun pearsantacht na gcomhpháirtithe a chinneadh agus tar éis comparáid a dhéanamh idir a gcairteacha breithe chun na caidrimh idir a gcuid pláinéid agus na tionchair a bhíonn acu ar an gcairt réamhbhreithe eile a chinneadh.

Déanann Synastry anailís ar shuíomhanna na bpláinéad ó chairt breithe amháin go cairt bhreithe eile, le fáil amach conas a imríonn an duine a mbreathnaítear ar a phláinéid tionchar ar an duine is úinéir ar an gcairt réamhbhreithe agus ar réimsí ina saol is dóigh a léireoidh an tionchar seo.

Cinneann Synastry na gnéithe idir na pláinéid i gcairteacha breithe na gcomhpháirtithe freisin.

Nochtann na gnéithe nádúr foriomlán an chaidrimh. Go ginearálta, bíonn éifeacht tacaíochta ag gnéithe fabhracha idir a gcuid pláinéid ar an gcaidreamh agus cuidíonn siad le héifeachtaí diúltacha gnéithe dúshlánacha a neodrú.

Ní bhíonn éifeacht millteach i gcónaí ag gnéithe dúshlánacha idir a gcuid pláinéid toisc go gcuireann siad dáileog fuinnimh agus tionscnaimh sa chaidreamh a bhíonn in easnamh uaireanta mura mbíonn na gnéithe ag sileadh ach.

Ar ndóigh, teastaíonn gnéithe comhchuí do chobhsaíocht an chaidrimh agus mura bhfuil ann ach gnéithe dúshlánacha is dócha go mbeidh an caidreamh lán le teannas, ionsaí, coimhlintí, agus, sna cásanna is measa, foréigean.

Le gnéithe ag sileadh, tá fonn ó chroí ar an mbeirt aonair a gcaidreamh a choinneáil.

Tugann sé seo le fios go bhfuil a gcarachtar comhoiriúnach agus go bhfuil leasanna comhchosúla acu.

Tá siad fulangach ar dhifríochtaí a chéile agus toilteanach iarrachtaí a dhéanamh an caidreamh a choinneáil. Nuair a bhíonn na gnéithe dúshlánach, tá an scéal difriúil.

aisling faoi chaitheamh toitíní

Is minic nach mbíonn go leor toil nó suime ann chun a gcuid difríochtaí a shárú.

Ní fhulaingíonn na comhpháirtithe a gcuid difríochtaí agus bíonn coinbhleachtaí acu go héasca. Éilíonn gnéithe dúshlánacha go leor lamháltais agus comhréitigh nach mbíonn go minic iontu. De ghnáth ní bhíonn na caidrimh seo an-mharthanach nó is eispéireas sármhaith iad na comhpháirtithe.

Gealach - Tréithe Bunúsacha

Is satailít í an Ghealach; i ndáiríre, is í an t-aon satailít nádúrtha ar domhan í. Níl fíric áirithe fós faoi bhunús na Gealaí. Creidtear go ginearálta gur cruthaíodh an Ghealach ón smionagar a d’eascair tar éis imbhualadh an Domhain agus astaróideach.

Creidtear gur tharla an teagmhas sin timpeall 4.5 billiún bliain ó shin. I gcás roinnt daoine, is réad saorga í an Ghealach a dhéanann eachtrannaigh.

Is í an Ghealach an réad is gile atá le feiceáil ón Domhan i rith na hoíche. Mar gheall ar a ghluaiseacht timpeall an Domhain, níl ach taobh amháin den Ghealach le feiceáil ónár bplainéad. San astrology, is í an Ghealach rialóir Ailse, agus tá sí áibhéalacha sa Tarbh.

Nuair a bhíonn sí sa dá chomhartha seo, mothaíonn an Ghealach is fearr. Is í an Ghealach rialóir na mothúchán agus ár n-ábhar fo-chomhfhiosach.

Rialaíonn sé freisin ár gcreideamh agus ár nósanna, ár mothú agus ár ngá le compord, ár gcumas agus ár mian aire a thabhairt dúinn féin agus do dhaoine eile, srl.

Taispeánann socrúchán na Gealaí inár gcairt réamhbhreithe an méid chompord atá againn sa saol agus an méid chompord a theastaíonn uainn nó ar dóigh dúinn a sholáthar dúinn. Taispeánann sé freisin na réimsí ina mbraitheann muid compordach.

Rialaíonn an Ghealach ár dteach agus nochtann sí an chuma atá uirthi chomh maith lenár gceangal lenár mbaile. Is minic gur cineálacha tí iad daoine a mbíonn tionchar ag an nGealach orthu agus is breá leo a gcuid ama a chaitheamh ann, timpeallaithe ag a gcairde agus a muintir.

Taispeánann an Ghealach freisin an chaoi a ndéileálaimid le saincheisteanna laethúla agus an méid a thugaimid aire dúinn féin nó do na daoine a bhfuil cúram orainn.

Is í an Ghealach rialóir ár máthar agus mná eile inár saol freisin. Taispeánann sé an caidreamh atá againn lenár mbochtanas agus nochtann sé an méid a ghlacaimid leis. Rialaíonn an Ghealach ár n-instincts máthar freisin. Rialaíonn sé intuition agus is iondúil go mbíonn daoine a mbíonn tionchar ag an nGealach orthu an-iomasach agus ag teacht lena saol istigh.

Tá seans maith ag na daoine seo athruithe gasta a dhéanamh ar ghiúmar, uaireanta gan chúis shoiléir. Tá seans maith ann freisin go mbeidh frithghníomhartha nach féidir a thuar.

Rialaíonn an Ghealach ár gcuimhní cinn. Is minic go mbíonn claonadh ag daoine a mbíonn tionchar ag an nGealach orthu cuimhní gortaitheacha a choinneáil. Cuireann sé seo cosc ​​orthu bogadh ar aghaidh agus cuireann sé bac ar a ndul chun cinn. Is minic go mbíonn nádúr clingy agus ngéarghátar acu, agus bíonn siad an-mhothúchánach agus íogair.

Gortaítear a gcuid mothúchán go héasca agus bíonn claonadh acu iad féin a chosaint trí bheith curtha in áirithe. Is minic a bhíonn siad an-cúthail.

Mars - Tréithe Bunúsacha

Tá Mars beag, ach tá cáil chontúirteach uirthi. Tá an pláinéad seo clúdaithe le dé-ocsaíd iarainn dhearg agus fágann sin go bhfuil an chuma ar an dromchla dearg. Mar gheall ar an tréith seo fuair Mars an t-ainm pláinéad dearg.

Tá Mars cosúil leis an Domhan agus is é sin an fáth go gcreideann go leor daoine go mbeidh an saol ar Mars indéanta lá éigin. Creideann cuid fiú go raibh an saol i láthair ar an bpláinéad beag sin san am atá thart.

Tá droch-cháil ar Mars agus níl sé sin gann go leor. Is féidir tionchar millteach a bheith ag Mars. Bhí an cháil chéanna ar an dia Rómhánach ársa Mars. Ba é dia an chogaidh agus na coimhlintí é.

San astrology, rialaíonn Mars cogadh, foréigean, brúidiúlacht, ionsaí, breoiteacht, míleata, airm, póilíní, coilm, créachta, cutes, neamhfhoighne, easaontais, éadulaingt, tubaistí, cáineadh, agus nithe den chineál céanna.

Féadann Mars i ngnéithe comhchuí tréithe a thabhairt cosúil le seasmhacht, diongbháilteacht, cumhacht, tionscnamh, paisean, fuinneamh, misneach, muinín, scileanna ceannaireachta, srl. Nuair a bhíonn na gnéithe de Mars dúshlánach, d’fhéadfadh tionchar tubaisteach a bheith aige seo ar shaol daoine.

Rialaíonn an pláinéad seo Reithe agus Scairp; tá a exaltation i Gabhar. Seo an áit a bhfuil an tionchar is fearr agus an chumhacht is mó ag Mars.

Tá pearsantachtaí cumhachtacha agus éifeacht mhaighnéadach ag daoine a bhfuil tionchar ag Mars orthu ar dhaoine eile. Braitheann sé ar fad ar shocrúchán Mars sa chairt réamhbhreithe agus ar na gnéithe a dhéanann sé.

Nuair a bhíonn gnéithe dúshlánacha aige déanann sé seo seans maith go mbeidh foréigean, iompar millteach, éadulaingt, brúidiúil ag an duine. Is minic go mbíonn pearsantacht chontrártha acu.

Má tá na gnéithe atá Mars ag déanamh tairbheach, déanann sé sin an duine láidir, muiníneach, diongbháilte, cróga, dírithe ar a chuspóirí a bhaint amach, leanúnach, agus ní ghéilleann sé riamh. Is féidir leis an duine seo meon láidir a bheith aige agus a bheith an-ard.

Is féidir le daoine Mars iompar rialaithe agus forlámhas a bheith acu. Is féidir leo a bheith gríosaitheach, iomaíoch agus éadulaingt freisin.

Synastry Mars Trine Gealach

Nuair a dhéanann Gealach duine gné trín de Mhars duine eile, déanann sé seo teaglaim dhian le mealladh láidir fisiceach ar an dá thaobh. Meallann an ghealach agus an duine Mars a chéile go maighnéadach agus ní féidir leo a lámha a choinneáil amach.

Is gné thábhachtach é seo do chaidrimh agus do phóstaí fadtéarmacha toisc go gcoinníonn sé an paisean beo agus dóite.

Tá an tarraingt eatarthu instinctach. Aithníonn siad a chéile mar chomhpháirtí idéalach chun a riachtanais fhisiciúla a chomhlíonadh. Is meascán comhoiriúnach d’fhuinneamh fireann / baineann é an trín Gealach / Mars sa tsintéis a oibríonn go foirfe chun a mianta fisiciúla go léir a chomhlíonadh.

Cruthaíonn an ghné seo go leor teannas agus fuinnimh idir na comhpháirtithe, ach baineann siad taitneamh as an eispéireas.

Is féidir le Mars an duine Gealach a bheith suimiúil agus an-tarraingteach, agus d’fhéadfadh pearsantacht láidir agus dearcadh muiníneach Mars a bheith faoi dhraíocht. Is féidir leis an teaglaim seo a bheith fiery. Tá fonn orthu beirt mianta a chéile a chomhlíonadh.

Toisc go bhfuil an Ghealach an-íogair déanann Mars sa teaglaim seo a ndícheall gan a gcuid mothúchán a ghortú.

De ghnáth ní hamhlaidh atá nuair a bhíonn gné dhúshlánach eatarthu. Is minic gur féidir le Mars mí-úsáid a bhaint as a gcumhacht thar an nGealach chun iad a rialú agus a ionramháil.

Leis an trín, is gnách go gcosnaítear an Ghealach ó bhrúidiúlacht an duine Mars agus go minic iompraíocht agus ráitis neamhfhreagracha.

Achoimre

Is gné den scoth í an ghné trine idir Gealach duine agus Mars duine eile chun cobhsaíocht agus fad saoil an chaidrimh a chur chun cinn.

Cruthaíonn an teaglaim seo tarraingt láidir corpartha atá mar réamhriachtanas d’aon chaidreamh rómánsúil.

Tarraingítear iad go maighnéadach chuig a chéile. Is minic a mheasann siad a chéile mar chomhpháirtithe idéalach.

Le gnéithe dúshlánacha idir an dá phláinéad seo is dóigh go mbeidh roinnt mothúchán gortaithe agus saincheisteanna ego ann. Leis an trín bíonn meas ag an dá thaobh ar mhothúcháin a chéile agus déan iarracht gan iad a ghortú.

Cruthaíonn an teaglaim seo go leor teannas agus paisean ach baineann siad araon taitneamh as.

Cuidíonn trín na Gealaí / Mars sa tsintéis leis an gcaidreamh a choinneáil agus neodraíonn sé éifeachtaí na ngnéithe dúshlánacha idir pláinéid na gcomhpháirtithe.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal