Cad é Comhfhaisnéis Faisnéise Mothúchánach (EQ) ...?

6 Freagraí

 • LUCKY3An freagra is fearr leat

  Is tomhas d’fhaisnéis mhothúchánach é an Mothúchánach Mothúchánach (EQ).  Murab ionann agus an comhrann faisnéise (IQ), a thomhaiseann eolas ... Tomhaiseann EQ an cumas an t-eolas seo a chur i bhfeidhm, a chomhtháthú agus a chur in iúl go héifeachtach.

  Dar le Daniel Goleman, ‘Cinneann ár n-intleacht mhothúchánach ár n-acmhainneacht na scileanna praiticiúla atá bunaithe ar a chúig ghné a fhoghlaim: féinfheasacht, spreagadh, féinrialú, ionbhá, agus inniúlacht i gcaidrimh.  Is é sin le rá, cén mhaith atá san eolas (IQ) mura n-úsáidtear go héifeachtúil é (EQ)?  Mar sin, níl comhghaolú dearfach idir IQ ard agus EQ ard. Tá aithne agam ar roinnt daoine ar samplaí maithe iad den IQ den scoth agus den EQ íseal.

  Fuair ​​staidéar ar chéimithe Harvard go raibh comhghaol nialasach nó diúltach ag scóir ar scrúduithe iontrála - ionaid do IQ - lena n-éachtaí gairme sa deireadh. Agus gurb é cumas duine cumarsáid a dhéanamh ... an eochair do rath. I mbeagán focal, is féidir le neamhinniúlacht mhothúchánach daoine cliste a dhéanamh neamhéifeachtach.

  Seo roinnt tréithe a bhaineann le EQ ard:  1.) Glacthacht: Oscailte d'aiseolas cuiditheach.

  2.) Comhbhrón: In ann ‘éisteacht’ a dhéanamh ar a bhfuil á rá ag daoine eile.

  3.) Nuálaíocht: Oscailte do smaointe, cuir chuige agus eolas nua.

  cad a chiallaíonn sé nuair a bhíonn tú ag brionglóid faoi chíréibeacha  4.) Féin-Rialú: Bainistigh mothúcháin suaiteacha go héifeachtach.

  5.) Iontaofa: Macántacht, ionracas agus trédhearcacht a thaispeáint.

  6.) Inoiriúnaitheacht: Solúbtha maidir le hathrú agus dúshláin a láimhseáil.

  7.) Cumarsáid: Soiléir maidir le smaointe agus treoir a chur in iúl.

  8.) Comhfhiosach: Ag brath agus freagrach as oibleagáidí a chomhlíonadh.

  I ngnó, mar shampla, is é an cumas do riachtanais phearsanta, do bhoinn tuisceana agus do bhagáiste mothúchánach a bhrú ar leataobh agus féachaint ar an staid go hoibiachtúil. Uaireanta bíonn sé macánta anseo ... an-achrannach; áfach, cuireann sé ar do chumas an dá thaobh a fheiceáil go soiléir ... agus ansin amháin is féidir leat freagracht a ghlacadh as a bhfuil le déanamh agat ... chun rudaí a chur ina gceart.

  I saol an lae inniu ... tá cur síos ar EQ mar bhealach nua agus níos fearr chun seans duine aonair sa saol a thomhas. Agus feabhsaíonn EQ an IQ de bhua sludg mhothúchánach a ghlanadh amach.

  Dá airde an EQ ...

  Is mó an cumas déileáil go héifeachtach le daoine eile ...

  Is mó an deis chun saol sásúil a chaitheamh ...

  Foinse (í): Tástáil do EQ http: //quiz.ivillage.co.uk/cgi-bin/uk_work/tests/e ...
 • Freedspirit

  Is teoiric í nach bhfuil do Chomhéadain Faisnéise chomh tábhachtach le do ‘Intleacht Shaorga’ .... tá sé níos tábhachtaí i ndáiríre foghlaim conas do mhothúcháin, srl a rialú san fhadtréimhse .... uaireanta bíonn ár scileanna réasúnaíochta hi- jacked ag ár mothúcháin

  Foinse (í): 'Intleachtacht Mhothúchánach' le Daniel Goldblum
 • sb

  Déanann Faisnéis Mhothúchánach Quotient (EQ) cur síos ar chumas, inniúlacht nó scil mothúcháin an duine féin, daoine eile agus grúpaí a bhrath, a mheas agus a bhainistiú. Mar réimse réasúnta nua de thaighde síceolaíoch, tá an sainmhíniú ar FÉ ag athrú i gcónaí.

  Is féidir fréamhacha distal FÉ a rianú siar go luathobair Darwin (1872/1968) ar thábhacht léiriú mothúchánach do mharthanas agus oiriúnú. Sna 1900idí, cé gur chuir sainmhínithe traidisiúnta ar fhaisnéis béim ar ghnéithe cognaíocha mar chuimhne agus réiteach fadhbanna, bhí roinnt taighdeoirí tionchair i réimse an staidéir faisnéise tar éis tosú ag aithint tábhacht na ngnéithe neamhfhiosracha. Mar shampla, chomh luath le 1920, d’úsáid E. L. Thorndike in Ollscoil Columbia, an téarma faisnéis shóisialta chun cur síos a dhéanamh ar an scil chun daoine eile a thuiscint agus a bhainistiú.

  Ar an gcaoi chéanna, i 1940 rinne David Wechsler cur síos ar thionchar na bhfachtóirí neamh-intleachtúla ar iompar cliste, agus mhaígh sé freisin nach mbeadh ár samhlacha faisnéise iomlán go dtí go bhféadfaimis cur síos leordhóthanach a dhéanamh ar na tosca seo. [1] I 1975, thug Frames of Mind de chuid Howard Gardner: Teoiric na Il-Intleachtanna isteach an smaoineamh ar Il-Intleachtanna a chuimsigh faisnéis Idirphearsanta (an cumas chun intinn, inspreagadh agus mianta daoine eile a thuiscint) agus faisnéis Intrapersonal (an cumas tú féin a thuiscint meas a bheith agat ar mhothúcháin, ar fhaitíos agus ar inspreagadh duine). Dar le Gardner, ní mhainníonn faisnéis faoi chineálacha traidisiúnta, mar IQ, cumas cognaíocha a mhíniú go hiomlán. Mar sin, cé go raibh éagsúlacht sna hainmneacha a tugadh ar an gcoincheap, bhí creideamh coitianta ann go bhfuil easpa cumais ag sainmhínithe traidisiúnta faisnéise chun torthaí feidhmíochta a mhíniú go hiomlán.

  Cuirtear an chéad chur i bhfeidhm sainráite den téarma ‘Intleacht Shaorga’ i leith tráchtas dochtúireachta Wayne Payne den chuid is mó, Staidéar ar mhothúchán: Faisnéis mhothúchánach a fhorbairt ó 1985. Níor fhoilsigh Payne a theoiric, áfach, agus mar sin meastar go ginearálta gurb é an t-alt a d’fhoilsigh Peter Salovey agus John D. Mayer (1990) i 1990 an chéad chuntas teoiriciúil córasach ar an bhfoirgníocht.

  Mar thoradh ar an aitheantas méadaitheach atá ag gairmithe as tábhacht agus ábharthacht mothúchán do thorthaí oibre, lean an taighde ar an ábhar ag baint leasa as, ach níor foilsíodh Faisnéis Mhothúchánach an díoltóra is fearr Daniel Goleman: Why It Can Matter go dtí gur foilsíodh é Níos mó ná IQ gur tháinig an-tóir ar an téarma go forleathan. . Chuir alt na hirise Nancy Gibbs 1995 Time béim ar leabhar Goleman agus ba é an chéad cheann é i sraith spéise príomhshrutha sna meáin in FÉ. Ina dhiaidh sin, thosaigh ailt ar FÉ le feiceáil níos minice thar raon leathan asraonta acadúla agus móréilimh.

  Faisnéis mhothúchánach a shainiú

  Tháinig an coincheap chun cinn trí chur chuige teoiriciúil agus praiticiúil éagsúil a d'ordaigh sainmhínithe, téarmaíocht agus oibríochtaí ar leithligh. Rinne Salovey and Mayer (1990) an chéad iarracht foilsithe i dtreo sainmhínithe a shainigh FÉ mar an cumas monatóireacht a dhéanamh ar mhothúcháin agus ar mhothúcháin an duine féin agus daoine eile, idirdhealú a dhéanamh ina measc agus an fhaisnéis seo a úsáid chun smaointeoireacht agus gníomhartha duine a threorú.

  cad a chiallaíonn uimhir 27

  In ainneoin an tsainmhínithe luatha seo, bhí mearbhall ann maidir le brí cruinn na tógála seo. Tá na sainmhínithe chomh héagsúil, agus tá an réimse ag fás chomh gasta, go bhfuil taighdeoirí i gcónaí ag leasú fiú a sainmhínithe féin ar an bhfoirgníocht. . Go dtí an lá atá inniu ann, tá trí phríomhshamhail de FÉ ann:

 • Gan ainm

  t5454g

 • Gan ainm

  fwefwv

 • Gan ainm

  r43tgt5