Synastry Plútón Os coinne na Gealaí

Chuir réaltaí agus pláinéid an-spéis i gcónaí sa chine daonna. I bhfad roimh thosach na sibhialtachta domhanda, bhí daoine ag breathnú suas sna spéartha, ag cuardach freagraí áirithe.B’fhéidir nár thug siad bríonna doimhne den sórt sin do rudaí neamhaí, mar dhaoine sibhialtacha, ach d’fhéach siad ar na spéartha agus ba é an cruinneachán neamhaí léarscáil álainn nascleanúna dóibh.

Ar a laghad, is é seo a cheapann eolaithe faoi, maidir le fíor-bhunús agus na fréamhacha is sine agus is doimhne san eolaíocht bhréige a bhfuil aithne againn orthu anois mar astrology.Tugann fionnachtana ón ré réamhstairiúil, ag dul na mílte agus na mílte bliain ar ais san am atá thart, le tuiscint go raibh a fhios ag ár ngaolta i bhfad i gcéin agus i bhfad uainn an tábhacht a bhaineann le feiniméin neamhaí.Cruthaíonn cnámha mamaigh ón ré réamhstairiúil go raibh eolas ag daoine luatha faoi chéimeanna na Gealaí. Bhuel, ar ndóigh, tá céimeanna Gealach feicthe acu, ach ba mhór acu a dtábhacht freisin.

Tá marcanna a fhreagraíonn go hiomlán do chéimeanna na Gealaí mar iarsmaí den am atá thart i bhfad i gcéin, mar shampla na cnámha mamaigh a aimsíodh. Ar ndóigh, ba iad comhlachtaí neamhaí lonrúil an chéad cheann a chuir iontas agus spreagadh orainn.

Beimid ag caint i bhfad níos mó faoi cheann de na soilsithe, an Ghealach. Tugadh an Ghrian agus an Ghealach, a ngluaiseacht agus a n-éifeacht ar an Domhan faoi deara go han-luath.Fiú amháin roimh ré na sibhialtachta, shíl daoine go gcaithfidh siad a bheith an-tábhachtach agus gur cinnte go dtéann siad i gcion ar an saol ar domhan an phláinéid, ar a gcinn féin agus ar ár mbaile.

Is dócha go dtagann Astrology mar is eol dúinn í sa lá atá inniu ann, eolaíocht chórasach nach eolaíocht í, ón bPeirs ársa. Téann an chéad horoscóp siar go dtí an Babylon ársa, sibhialtacht mhór a mhaíonn staraithe go raibh spéis as cuimse acu sa réalteolaíocht agus san astrology, a bhí go bunúsach mar an rud céanna.

Rinne sibhialtacht ársa Mesopotamian, na hÉigipteacha, na Gréagaigh agus na Rómhánaigh cleachtadh ar an astrology agus ghlac siad ‘eolaíocht na réaltaí’ an-dáiríre.Go dtí an seachtú haois déag agus ré an Enlightenment, measadh go raibh astrology ina eolaíocht agus gur caitheadh ​​le réalteolaíocht agus réalteolaíocht le chéile. Réalteolaithe ab ea a lán eolaithe suntasacha san am atá thart.

Bhí réalteolaithe agus réalteolaithe iontacha i measc rudaí eile, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Isaac Newton agus go leor eile de ghinidigh cháiliúla na sean-aimsire.

venus 7ú teach synastry

Mar sin féin, nuair a ghlac an Cúis seilbh air, in aois an réasúnaithe agus an dí-ainmniú, le linn na haoise a ainmníodh go bródúil i ndiaidh na cúise féin, cuireadh astrology i leataobh. Níor measadh gur eolaíocht í a thuilleadh.

Tá stádas eolaíoch na astrology seo ina ábhar díospóireachtaí ó shin. Iad siúd atá ag argóint i gcoinne a nádúir eolaíochta, maíonn siad go bhfuil an astrology neamh-chomhsheasmhach, neamhiontaofa, misteach agus nach bhfuil modheolaíocht cheart aici. Meastar gur eolaíocht bhréige í an Astrology, cé go nglacfadh a lán daoine léi dáiríre.

Tá sé inár n-aois, b’fhéidir, go ndealraíonn sé go raibh seanchleachtais agus cosáin tarchéimnitheacha ag teacht níos gaire don ghnáth-eolaíocht.

De réir mar a mhéadaigh an tóir a bhí ar chleachtais an Oirthir, leigheas malartach agus claontaí cosúla, is cosúil go bhfuil astrology á ghlacadh níos dáiríre ná mar a bhí thar na haoiseanna roimhe seo óna bheith ciúin agus faoi thalamh.

Astrology of Relations and Natal Astrology

Tá an-tóir ar Astrology sa lá atá inniu ann, tógtha dáiríre nó ná bíodh. Thairis sin, lenár bhforbairt thapa ar thionscal an idirlín, is furasta do dhuine ar bith léamh astrological a fháil.

I gceann cúpla scór bliain roimhe sin, ní fhéadfaí ach prognóis horoscóp cineálach, simplithe agus éadomhain a léamh i gcolún nuachtáin. Sa lá atá inniu ann, ní fhéadfaidh tú do thuairisc iomlán ar chairt réamhbhreithe a fháil ach cúpla cliceáil.

Ar ndóigh, d’fhéadfadh duine dul chuig réalteolaí i gcónaí agus an léamh a dhéanamh go pearsanta. Cibé scéal é, feicfimid anois an méid a d’fhéadfadh léamh astrological a thairiscint, go háirithe maidir le comhoiriúnacht rómánsúil.

Is dócha gurb iad cairteacha Natal agus tuairiscí synastry na cineálacha léitheoireachta astrological is coitianta.

Tagann léamh chairt Natal roimh aon léamh comhoiriúnachta, go nádúrtha. Cad is astrology réamhbhreithe ann agus cad a thairgeann léamh cairte réamhbhreithe? Staidéar astrological pearsantaithe is ea astrology Natal.

De réir na heolaíochta starry seo, léiríonn gach a bhfuil i macrocosm sa mhicreascóp. Sa chás seo, ciallaíonn sé go léiríonn suíomh pláinéadach ár gcóras Gréine, atá mar bhunús le astrology an Iarthair, i ndaoine aonair.

Conas mar sin? Creidtear go mbíonn tionchar ag pláinéid ar an saol go léir ar ár dtalamh agus ar gach duine ina aonar. In astrology réamhbhreithe, ba leor dáta breithe, áit agus an t-am cruinn chun an t-aistriú seo a dhéanamh ó mhacra go micreaphlean.

Is léaráidí iad cairteacha Natal a léiríonn suíomh cruinn na bpláinéad tráth a rugadh duine. Socraíonn siad pearsantacht agus cinniúint duine.

Cuireann seasaimh phleanála pláinéid i gcaidreamh; cruthaíonn na caidrimh seo fuinneamh sonrach féidearthachtaí. Déanann comharthaí stoidiaca, tithe astrological agus gach eilimint eile a thaispeántar ar chairt den sórt sin casta bríonna a shainíonn duine amháin.

Cé go bhféadfadh cairt den sórt sin mórimeachtaí i saol duine a chur in iúl, baineann an chuid is mó den fhaisnéis le féidearthachtaí agus cumais.

Tuarascáil Synastry agus Comhoiriúnacht Astrological

Cén fáth go raibh sé seo chomh tábhachtach sin a thuiscint, nuair nach cairt réamhbhreithe pearsantaithe ár n-ábhar, ach tuarascáil synastry? Cad is synastry ann, mar sin féin? Chun an chéad cheann a fhreagairt, ní mór dúinn an dara ceist a fhreagairt.

Is modh é Synastry chun caidreamh astrological idir daoine a léirmhíniú. Is staidéar comparáideach é ar chairt réamhbhreithe; i bhformhór na gcásanna, staidéar ar chairteacha rómánsúla na gcomhpháirtithe.

Más mian leat synastry a thuiscint, caithfidh tú an dá chairt réamhbhreithe a thuiscint. Sula ndéanfadh sé tuarascáil ar synastry, bhreathnódh agus léireodh an réalteolaí an dá chairt ar leithligh.

Tá sé tábhachtach, toisc go ndéanfadh eilimintí aonair sna cairteacha seo difear don nasc, atá loighciúil agus nádúrtha. Dhíreodh an réalteolaí freisin ar chlaonadh rómánsúil gach duine, mar a fheictear ina gcairteacha.

Chomh luath agus a rinneadh anailís ar chairteacha, d’fhéadfaí tús a chur le tuarascáil synastry. Déanann Synastry comparáid idir cairteacha agus léirmhíníonn siad a dteagmhálacha pointe ar phointe. Ní cleachtas tuartha é synastry agus ní inseoidh sé duit an dteipfeadh ar an gcaidreamh nó an éireodh leis.

Tabharfaidh sé léargas luachmhar agus domhain duit ar nádúr do cheangail, ar dhinimic an chaidrimh amháin agus ar a chumas go léir.

Tuarascáil Synastry agus Gnéithe Astrological

Is gnéithe astrological iad na teagmhálacha a raibh muid ag caint fúthu go príomha. Faightear gnéithe i ngach cairt réamhbhreithe, áit a gcruthaíonn siad patrún uathúil agus sonrach a fhoirmíonn pearsantacht agus cinniúint phearsanta. Sa synastry, féachtar ar na gnéithe a cruthaíodh idir na cairteacha.

Ciallaíonn sé seo go bhfoirmíonn pláinéid ó do chairt gnéithe le pláinéid ó chairt do pháirtí.

Is uillinneacha nó achair idir pláinéid iad gnéithe. Bhí cúig mhórghné ann agus sé mhionghné.

Táimid ag díriú ar chinn mhóra, lena n-áirítear an cónasc, an trín, an seascán, an chearnóg agus an freasúra. Tá gach gné sainiúil agus cruthaíonn gach ceann acu cineál speisialta fuinnimh. Déanann gnéithe caidreamh dinimiciúil agus sultmhar, díreach mar a dhéanann siad i gcairt réamhbhreithe.

D’fhéadfadh gnéithe a bheith éasca nó ag sileadh agus trom nó dúshlánach. D’fhéadfadh gné amháin a bheith leis agus is é an nasc é. Leanann cúpla focal ar ghné an fhreasúra sa chéad mhír eile ós rud é go bhfuilimid ar tí labhairt faoi Moon os comhair Phlútón sa tsintéis.

Tá gnéithe éasca agus troma araon tábhachtach. Ná bíodh díspreagadh ort má fheiceann tú gnéithe dúshlánacha i do synastry.

Ligeann gnéithe sreafa malartú saor in aisce taitneamhach fuinnimh; ceadaíonn siad tuiscint níos fearr idir comhpháirtithe, caoinfhulaingt, comhréiteach et cetera.

D’fhéadfadh gnéithe dúshlánacha a bheith sriantach, rud nach drochrud i gcónaí é, ach d’fhéadfadh míthuiscintí, argóintí agus gach cineál iompraíochta millteach a bheith mar thoradh orthu.

Gné an Fhreasúra i Synastry

Is é an freasúra na gnéithe is troime. Tá nádúr Satarn aige, an ceann is iomráití de na pláinéid astrological go léir, toisc gur fireann é a bhaineann le teannas, déine, sriantacht agus eile.

Is fearr a d’fhéadfaí cur i gcoinne a léiriú le híomhá de bheirt ag tarraingt téad, gach duine ina threo féin, gan stad gan staonadh.

Léiríonn freasúra rud ainsealach, rud nach féidir a mhodhnú nó a athrú go héasca. Níl tuiscint, lamháltas agus comhréiteach ag freasúra. Is cosúil, áfach, go bhfuil freasúra den chineál seo i nádúr an duine.

Táimid i bhfreasúra leanúnach; tá cónaí orainn ag cur i gcoinne an deireadh dosheachanta. B’fhéidir go mbraitheann sé rud beag dearfach, ach is gné mhaith é aon fhreasúra.

Fiú dá mbeadh dhá phláinéid thairbhiúla i bhfreasúra, ní chiallaíonn sé ach go mbeadh sé níos éasca teacht ar an bhfreasúra áirithe seo. Éilíonn údair ghluaisteáin nach rud é an freasúra a shárú, ach é a mhaolú.

Sa tsintéis, chaithfeadh gnéithe eile an ról maolaithe sin a imirt agus an freasúra a iompar. Ní chiallaíonn sé go scriosfadh freasúra amháin caidreamh, ach is rud cúramach é.

Gealach i Miotaseolaíocht agus Astrology - Luminaries in Synastry

Bhí pláinéid luminary, an Ghrian agus an Ghealach, ina n-ábhar adhartha agus meas ag daoine i gcónaí.

San am ársa, bhí an dá luminaries cothrom le déithe éagsúla, ar fud an domhain.

Bhí baint riamh ag an nGealach mhín álainn agus neamhchúiseach le baininscneach, áilleacht agus uaisleacht. Is minic a bhain bandia gealach le máithreachas, torthúlacht agus áilleacht baininscneach.

B’fhéidir gurb é ceann de na miotais is rómánsúla ná Selene, bandia Gréagach na Gealaí.

Ba iníon í le Hyperion, an tíotán, agus ba í Helios, dia na gréine, a deartháir. Insíonn an scéal áilleacht áille Selene a bhí chomh róchumhachtach is go n-imeodh na réaltaí geala súilíneacha ar theacht di. Aithnítear Selene Álainn leis an Luna Rómhánach.

Bhí baint ag go leor bandia eile leis an nGealach freisin; Astarte agus Artemis cuid acu, mar shampla.

San astrology, is ionann an Ghealach agus baininscneach agus máithreachas, compord, coziness, samhlaíocht, aislingí, comhbhá agus mothúcháin.

Lig dúinn a mheabhrú dúinn féin nach bhfuil a solas féin aici, ach go léiríonn sé solas na Gréine.

Maidir leis seo, is ionann an Ghealach agus fo-chomhfhios, domhan iomasach, istigh, i gcodarsnacht agus comhlántach leis an nGrian, a sheasann do Chonaic, do chúis agus dár bhféiniúlacht sofheicthe, mar sin le rá.

Ar ndóigh, bheadh ​​ról tábhachtach ag an nGealach sa tsintéis, agus dlúthbhaint aici leis an ngné mhothúchánach agus leis na bannaí iomasach.

Plútón i Miotaseolaíocht agus Astrology - Pláinéid i Synastry

Tá baint ag an bPlútón mistéireach agus i bhfad i gcéin le déithe ársa an domhain thíos, réimse an bháis, dia Gréagach Hades agus a mhacasamhail, Plútón Rómhánach.

Measadh go raibh Cinn nó Plútón mar dhiaga gruama, ciúin agus ní labhraíodh a ainm go minic, ar eagla na heagla. Faoi dheireadh, thiocfadh deireadh le gach duine ina ríocht dhorcha.

Mar sin féin, níor measadh go raibh Plútón ina dhia olc. Bhí baint aige freisin leis an gceartas, leis an trócaire, leis an raidhse agus leis an gcumhacht. Smaoinigh ar an Scairp mistéireach, arb é Plútón a rialóir go díreach.

Tá baint ag an bpláinéad seo le cumhacht mhaighnéadach i bhfolach, le gach rud níos sofheicthe agus inláimhsithe go héasca. Léiríonn Plútón obsession agus seilbh, agus é ag labhairt faoi chaidreamh agus synastry.

Bhí baint ag Plútón, mar phláinéid astrological, le draíocht i gcónaí, le háiteanna dorcha gan iniúchadh, le heolas níos doimhne, esoteric, asarlaíochta agus rogha eile. D’fhéadfaimis a rá go léiríonn sé taobh dorcha amháin, ar bhealach.

Mar sin féin, tá Plútón cosúil leis an bhFionnuisce ag éirí as an luaithreach. In ainneoin a tréithe gruama, tugann Plútón cumhacht dochreidte athghiniúna agus ath-aireagáin. Is pláinéad cumhachtach é seo, ar gach bealach.

Synastry Plútón Freasúra na Gealaí - Réamh-mheastacháin Mhothúchánach

D’fhéadfadh an nasc seo a bheith an-mearbhall ar an mbeirt agaibh, beagáinín trom agus míshuaimhneach. Is minic go mbíonn cuimhní cinn agus déileáil leis an am atá thart mar thoradh ar naisc a bhaineann le Plútón.

Thabharfadh Gealach inathraithe, mhín agus bhrionglóideach fuinneamh den sórt sin go héasca, toisc go mealltar í freisin chuig smaointe cosúla, go minic nach bhfuil in ann mothúchán a scaradh ó rud a rith.

synastry ascendant conjunct jupiter

D’fhéadfadh sé seo a bheith deacair déileáil leis, ós rud é go ndéanann gach duine agaibh a gcuid mothúchán (gruama) féin a theilgean ar an gceann eile.

Braitheann an bealach a rachadh an teilgean mothúchánach seo ort ar fhachtóirí eile. D’fhéadfadh siad a bheith an-úsáideach agus fiú inspioráideach, ach ró-deacair iad a shárú freisin.

Uaireanta, feidhmíonn siad mar scáthán agus cabhraíonn siad leat foghlaim fút féin trí fhoghlaim faoi do pháirtí.

Synastry Plútón Freasúra na Gealaí - Tomhaltas a Thomhailt

Rud eile, a bhaineann le fuinneamh maighnéadach Phlútón roimhe seo agus go ginearálta, d’fhéadfadh sé a bheith míshláintiúil do dhuine na Gealaí.

D’fhéadfadh Gealach mhothúchánach agus íogair a bheith an-spéisiúil i ndáiríre faoi Phlútón, gan a bheith sásta le pearsa chomh maighnéadach agus uathúil.

Is gnách gurb é Plútón an ceann obsessive (agus seilbh), ach anseo, is cosúil gurb í an Ghealach an ceann is mó a rachadh isteach ann. Níl sé seo go maith, toisc nár cheart do chaidreamh a bhunú ar an bhfachtóir spéise agus báis seo amháin.

Is gnáth agus inmhianaithe go n-éireoidh duine díograiseach faoina leannán, ach sa deireadh, ní éiríonn go maith leis.

Nuair a thagann an Ghealach ar an eolas faoina bhfuil ag tarlú, má dhéanann sé nó sí, d’fhéadfadh an t-instinct iad a thiomáint ar shiúl ón gcaidreamh íditheach nó iad a bháthadh ann.

Maidir leis an am atá thart, d’fhéadfadh sé tarlú go raibh an oiread sin spéise acu, toisc go gcuireann an figiúr cumhachtach cumhachtach Plútónach seo i gcuimhne dóibh seanchaidreamh éigin nó, níos measa fós, a dtuismitheoirí.

Lorgaíonn Moon foscadh, ach déanann Plútón ídiú agus ró-chumhacht. D’fhéadfadh sé seo a bheith mearbhall ar an mbeirt.

Cinnte, teastaíonn roinnt gnéithe eile ón teagmháil seo a ghlanfadh an cás agus a chuirfeadh ar do chumas a fheiceáil cá seasann tú beirt i ndáiríre.