Mars sa 4ú Teach

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Téann an spéis le pláinéid agus na réaltaí siar san am ársa. Fuair ​​daoine amach go mbíonn tionchar ag na pláinéid ar a saol agus ar an domhan timpeall orthu i bhfad ó shin agus d’ainmnigh siad staidéar ar an tionchar seo ar astrology.

Is minic a chuireann cruinneas tuartha na réalteolaithe oilte agus taithí iontas orthu agus leanann sé iontas ar dhaoine go dtí na laethanta seo.

Is féidir le réalteolaíocht a bheith an-léargasach agus go leor faisnéise a thabhairt faoi bheagnach aon cheist is féidir linn a chur. Is féidir le hanailís astrology faisnéis a thabhairt faoi charachtair, chreidimh, spéiseanna, iompar, chuma, agus imeachtaí féideartha saoil.cad a shiombailíonn réalta

Féadann sé tuartha a thabhairt freisin maidir le himeachtaí sa todhchaí, torthaí caidrimh agus cásanna, srl.

Pláinéid i dtithe - cairteacha aonair agus brí synastryTosaíonn an anailís le cairt réamhbhreithe, ar cairt í de shuíomhanna pláinéid in am áirithe. Tugann an chairt seo an fhaisnéis uile faoi réalteolaí faoi dhuine, nó faoi staid nó faoi cheist éigin eile. Cuirtear na pláinéid i 12 theach na cairte réamhbhreithe.

Tugtar an Ascendant ar an gcéad teach nó méid an chomhartha ardúcháin ar na spéire thoir don nóiméad a cruthaíodh an chairt.

Tá an tábhacht is mó ag na tithe sin ina bhfuil na pláinéid toisc go dtaispeánann siad an áit a mbailíonn fócas an aird agus an chuid is mó den ghníomh.Cuireann na pláinéid seo a dtionchar agus a bhfuinneamh le fuinneamh na dtithe ina gcuirtear iad chomh maith leis na ceantair atá á rialú ag na tithe seo.

Is féidir Astrology a úsáid i gcásanna áirithe chun torthaí an chaidrimh idir daoine a nochtadh. Déantar é seo trí theicníc ar a dtugtar synastry. Déanann an réalteolaí anailís ar dhá chairt agus ar na hidirghníomhaíochtaí idir na cairteacha, go háirithe na pláinéid de chairt amháin a chuirtear taobh istigh de thithe na cairte eile. Nochtann an anailís seo an tionchar a bhíonn ag an gcaidreamh ar na comhpháirtithe.

Rialaíonn na tithe cairt réamhbhreithe réimsí éagsúla den saol. Trí anailís a dhéanamh ar thithe na cairte agus na pláinéid istigh, is féidir leis an réalteolaí mionsonraí a fháil faoi phearsantacht agus tréithe carachtar duine, a gcuma pearsanta, a spéiseanna, a chreidimh, a dhearcadh, a spriocanna sa saol, oideachas, a shinsir, tuismitheoirí, leanaí, deirfiúracha agus deartháireacha, a gcomharsana, a dtimpeallacht, an baile, an saol sóisialta, cairde, taisteal, staid airgeadais, naimhde, sláinte agus riocht corpartha, srl.Tugtar tithe pearsanta ar na tithe ón gcéad go dtí an séú háit, agus meastar go bhfuil na tithe ón seachtú go dtí an dóú cuid déag idirphearsanta. Is féidir leis na tithe a bheith uilleach, rathúil nó cadent, nó de réir eilimint na gcomharthaí, cardinal, seasta, agus mutable.

Mars - Cáilíochtaí Bunúsacha

Tá nádúr agus tionchar cumhachtach ag an phláinéid Mars. Seo an pláinéad dearg mar a thugtar air mar gheall ar an iarann ​​dearg a chlúdaíonn a ndromchla. Is pláinéad pearsanta é, agus nochtann sé fuinneamh agus fuinneamh an duine sa saol.

Tá an phláinéid Mars cosúil ar bhealach éigin leis an Domhan phláinéid agus sin an fáth go gcreideann daoine áirithe go bhféadfadh an saol a bheith i láthair ann lá éigin.

I gcás cuid acu, níl aon amhras ach go raibh an saol i láthair ar Mhars tamall i bhfad i gcéin.

Is pláinéad beag é seo, ach tá cáil air a chuireann eagla ar dhaoine. Rialaíonn sé na comharthaí Reithe agus Scairp. Cuireann siad siúd a mbíonn tionchar ag an bpláinéad seo orthu a tréithe in iúl agus is minic a bhíonn eagla orthu roimh dhaoine eile.

Éilíonn na daoine seo meas agus is gnách go bhfuil an meas seo tuillte go maith. Má tá Mars suite go maith ina gcairteacha réamhbhreithe, tá na daoine seo macánta, ceart, cabhrach, diongbháilte, fuinniúil, muiníneach, uaillmhianach, tá cáilíochtaí ceannaireachta acu agus tá fonn láidir orthu a bheith rathúil.

Má tá Mars sa chairt, is féidir leo na cáilíochtaí seo a bheith acu freisin ach d’fhéadfadh siad a bheith foréigneach, ionsaitheach, millteach, brúidiúil, neamhfhreagrach, mífhoighneach, seans maith go mbeidh coinbhleachtaí ann, agus iompar den chineál céanna.

Is é Mars rialóir na cáineadh agus na ngníomhartha mímhorálta. Tá carachtair cheannasacha ag na daoine seo agus d’fhéadfadh go mbeadh seans maith acu daoine eile a rialú.

Nuair a bhíonn Mars i gcruachás agus an duine faoi thionchar an phláinéid seo toisc gurb í a rialóir í, is féidir leis an bpláinéad seo tionchar an-tubaisteach a imirt ar a saol. Is féidir leis an bpláinéad seo timpistí agus imeachtaí millteach eile i saol an duine a chur faoi deara agus iarmhairtí nach féidir a athrú go minic.

Rialaigh Mars nach dtugann daoine suas riamh. Tá siad sásta troid leis an adamh deireanach de neart. Is féidir leo a bheith díreach brúidiúil ina ngníomhartha i dtreo daoine eile. Is minic nach roghnaíonn siad a gcuid focal agus is féidir leo mothúcháin daoine a ghortú gan rún a bheith acu.

Níl iontu ach trócaireach agus creideann siad gur chóir an fhírinne a insint beag beann ar na hiarmhairtí.

De ghnáth bíonn pearsantacht gharbh acu agus ní féidir leo a thuiscint go furasta nach bhfuil daoine eile chomh diana agus chomh athléimneach agus atá siad.

Bíonn na daoine seo measartha agus ionsaitheach uaireanta ina gcuid cainte. Is minic nach féidir leo a bhfreagairtí a rialú agus d’fhéadfadh go mbeadh ráigeanna foréigin agus ionsaitheachta acu. D’fhéadfadh siad a bheith gan smaoineamh freisin agus bearta a dhéanamh gan smaoineamh orthu.

Is minic a bhíonn áiteamh láidir ar dhaoine Mars daoine eile a rialú agus a saol a eagrú. Is minic go mbraitheann siad an fonn a rá le daoine eile cad ba cheart dóibh a dhéanamh gan iarraidh orthu déanamh amhlaidh.

Is breá leis na daoine seo a gcuid srón a chur i ngnó daoine eile gan chuireadh, ach ní cheadaíonn siad d’aon duine a rá leo cad atá le déanamh nó, b’fhéidir, iad a rialú ar bhealach ar bith. Níl siad ag iarraidh ar aon duine a dtuairim a chur orthu, ach fós féin, bíonn siad á dhéanamh ar dhaoine eile i gcónaí.

Tá na daoine seo cróga agus ní ligtear do staideanna iad a dhíspreagadh. Tugann siad aghaidh go cróga ar aon deacracht a bhíonn acu. Is ceannairí den scoth iad na daoine seo agus braitheann daoine gur féidir leo brath orthu.

Déanann siad daoine eile a ionramháil uaireanta. Tá siad iomaíoch agus ba mhaith leo a bheith ar dtús in aon chás.

Tá pearsantacht mhaighnéadach ag na daoine seo a tharraingíonn daoine chucu. Féadfaidh siad a bheith seans maith ar dhaoine eile a spreagadh chun a bhfreagairtí a fheiceáil.

Brí an Cheathrú Tí

Is é an ceathrú teach rialóir ár dtíre agus ár muintire. Rialaíonn sé áras ár muintire freisin. Léiríonn sé an leibhéal chompord a theastaíonn uainn agus a bhíonn againn sa saol.

Má tá pláinéid taobh istigh den teach seo nochtann siad sonraí breise faoi chaidreamh an duine lena theach agus lena theaghlach.

Taispeánann an teach seo an bhfuil caidreamh comhchuí ag an duine le baill a theaghlaigh agus le saol seasmhach baile, nó an saol coimhlintí agus éagobhsaíochta é seo.

Is é an ceathrú teach ár mbunús agus ár sinsear freisin, agus an áit a bheirtear muid. Tugann sé faisnéis faoin gcaoi a bhreathnaíonn ár dteach agus conas a mhaisítear é. Tugann an teach seo faisnéis cibé an bhfuil ceangal láidir ag an duine lena theach nó nach n-úsáideann sé ach chun an oíche a chaitheamh ann.

Rialaíonn an Ghealach an teach seo agus freagraíonn sé don chomhartha Ailse. Déanann sé cur síos ar na daoine a bhfuil cónaí orainn leo laistigh den teaghlach céanna. Taispeánann sé ár mbun-nósanna agus iompar timpeall an tí. Nochtann sé freisin na tréithe oidhreachta a d’fhéadfadh a bheith ann ónár sinsear.

Taispeánann an ceathrú teach an leibhéal chompord a theastaíonn uainn a bheith againn sa saol chomh maith leis an leibhéal slándála a theastaíonn uainn agus a bhíonn againn sa saol. Féadann an teach seo agus na pláinéid istigh na himeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag an duine sa bhaile a léiriú.

Nochtann siad an t-atmaisféar atá i dteach an duine, agus cibé an measann an duine go bhfuil a theach mar áit slándála ina bhféadfaidís a gcuid cadhnraí a athluchtú, nó an measann siad gur baile catha é nach bhfuil siad ag iarraidh dul.

Sa cheathrú teach tugann a rialóir agus na pláinéid istigh faisnéis faoin áit a gcuirtear ár dteach. De ghnáth an 4úrialaíonn teach ár máthair, ach i gcásanna áirithe, nuair is í an mháthair an tuismitheoir is ceannasaí, d’fhéadfadh an teach seo ionadaíocht a dhéanamh dár n-athair.

cad a chiallaíonn sé chun brionglóid faoi mhadraí

Nuair a bhíonn a lán pláinéid ag duine sa 4úteach de ghnáth is comhartha é seo go bhfuil ról tábhachtach ag an mbaile i saol an duine.

Is féidir le pláinéid malefic fadhbanna agus fadhbanna a chruthú sa teach, agus is comhartha de theach comhchuí maisithe go maith iad pláinéid thairbhiúla.

Mars sa Cheathrú Teach Ciall i gCairteacha Aonair

De ghnáth ní pláinéad maith é Mars le bheith istigh sa cheathrú teach. Má tá Mars ag súil go maith le pláinéid eile, déanann sé seo an duine neamhspleách agus toilteanach áit a fháil leo féin go luath ina saol.

Tá siad in ann a lán fuinnimh agus iarrachta a chur isteach chun an méid is gá a thuilleamh le go mbeidh siad in ann áit dá gcuid féin a bheith acu, é a ligean ar léas ar dtús, agus é a cheannach tar éis roinnt ama.

Fiú nuair a bhíonn sé suite go maith, Mars i 4úis gnách go mbíonn teach ina chomhartha de chaidrimh ionsaitheacha agus contrártha lena dteaghlach. Déanann an seasamh seo de Mars cur síos ar dhuine nach bhfaigheann mórán airde de ghnáth óna thuismitheoirí, agus a tógadh i ndisciplín beagnach míleata.

Is minic gurb é seo is cúis lena ndearcadh docht agus a n-easpa mothúchán a léirítear ina gcaidreamh le baill a dteaghlaigh agus le baill a dteaghlaigh.

Más é Mars an t-aon phláinéid atá taobh istigh den cheathrú teach, is gnách go mbíonn cuma shimplí ar a dteach agus ní bhíonn sonraí breise ann. Is fearr leis na daoine seo maireachtáil i ndálaí beagnach Spartan agus níl acu ach an troscán atá fíor-riachtanach.

Má tá Mars sa cheathrú teach i gcruachás, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina léiriú ar go leor fadhbanna agus saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht ar an duine timpeall a bhaile, óna mbaill teaghlaigh nó ó chúinsí lasmuigh.

D’fhéadfadh Mars sa cheathrú teach a bheith ina chúis le timpistí a d’fhéadfadh tarlú i dteach an duine, go minic bainteach le ceantair a rialaíonn Mars agus an comhartha ina gcuirtear é.

Tá fuinneamh san atmaisféar ina dteach féin toisc go mbíonn claonadh ag na daoine seo go leor fuinnimh a chur isteach i ngach gníomhaíocht a dhéanann siad ina dteach. B’fhéidir go mbeadh ar bhaill a dteaghlaigh cur suas lena meon fíochmhar agus le ráigeanna feirge.

Is tionscnóirí gníomhaíochta iad, ach d’fhéadfadh siad a bheith an-chráite freisin toisc go dteastaíonn uathu go ndéanfaí gach rud ar an mbealach is mian leo, agus d’fhéadfadh sé sin greannú a dhéanamh ar dhaoine eile.

D’fhéadfadh Mars sa cheathrú teach a bheith ina comhartha de mhórchoinbhleachtaí agus easaontais i dteach an duine. D’fhéadfadh sé seo tagairt a dhéanamh d’argóintí le tuismitheoir amháin nó an bheirt acu, easpa ionbhá agus machnaimh a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le tráma agus drochíde sa duine. I roinnt cásanna, fásann an duine suas in atmaisféar foréigneach.

D’fhéadfadh go mbeadh seans maith ag na daoine seo a gcuid mothúchán a choinneáil agus a bheith dúnta go mór. Is féidir leo a bheith seans maith freisin a ndiúltacht charntha lasmuigh dá mbaile a chur in iúl i leith bhaill a dteaghlaigh.

Ní chuireann siad a n-easaontas agus a n-ionsaí in iúl dóibh siúd atá tuillte aige, agus ina ionad sin roghnaíonn siad a gcuid diúltachais a dhoirteadh laistigh dá dteach do na daoine nach bhfuil an chóireáil sin tuillte acu.

Is féidir leis an gceathrú teach cur síos a dhéanamh freisin ar dheireadh shaol duine, agus ar Mars in 4úteach d’fhéadfadh sé seo deireadh foréigneach saoil a léiriú.

Mars sa Cheathrú Teach Brí sa Synastry

Nuair a bhíonn Mars ag duine sa cheathrú teach de dhuine eile, de ghnáth ní comhartha maith é seo dá gcaidreamh. B’fhéidir go léireoidh sé coimhlintí agus easaontais eatarthu agus ní bhraitheann siad sa bhaile nuair a bhíonn siad timpeall ar a chéile.

B’fhéidir go measfadh an ceathrú duine tí go bhfuil an duine Mars rud beag greannmhar agus ceannasach; b’fhéidir go ndéanfadh an duine Mars iarracht rudaí a eagrú timpeall a thí a d’fhéadfadh a bheith suaiteach agus coinbhleachtaí eatarthu a thionscnamh.

An 4úb’fhéidir go gcuirfeadh duine an tí láithreacht Mars ina theach cráite agus corraitheach. D’fhéadfadh siad a mheas go bhfuil Mars ró-ionsaitheach agus rialaithe.

Ní gá go mbeadh an seasamh seo ag Mars i synastry go dona i gcónaí. Má tá a ngnéithe idirmhalartaithe go maith, d’fhéadfadh gurb é an duine Mars tionscnóir na n-athruithe móra timpeall na 4úteaghlach an duine, a rachaidh chun leasa an bheirt acu.

Achoimre

Mars i 4úis minic gur fadhb í an teach maidir le comhchuibheas agus cobhsaíocht shaol an bhaile.

D’fhéadfadh an seasamh seo de Mars a bheith ina léiriú ar choimhlintí agus easaontais i saol an teaghlaigh agus an bhaile, easpa grá agus tacaíocht mhothúchánach a fhaigheann an duine óna thuismitheoirí (go háirithe máthair nó athair, cibé duine a ndéanann an ceathrú teach ionadaíocht air), chomh maith le rudaí eile saincheisteanna agus fadhbanna a d’fhéadfadh a bheith ag an duine maidir leis na réimsí a rialaíonn an ceathrú teach.

Ní seasamh maith é Mars sa cheathrú teach sa tsintéis freisin, agus is minic a léiríonn sé coimhlintí agus easaontais idir na comhpháirtithe, go háirithe maidir lena saol baile.

gealach trine mars natal

An 4úis minic a mheasann duine tí go bhfuil an duine Mars greannmhar agus ró-ionsaitheach as a bhlas. D’fhéadfadh go mbreathnóidís ar a láithreacht.

Faigh Amach D’Uimhir Aingeal